X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

 

سلسله مقالات ارائه شده در اولین کنفرانس کشوری توسعهITدرآموزش وپروش
گردآوری وتهیه دبیرکنفرانس: محمدمهدی خوشخو 
گروه مقالات علمی فرهنگی یزدفردا
نحوه به کارگیری فناوری اطلاعات درمدارس هوشمند کشور اسلامی مالزی و مقایسه آن با مدارس هوشمند ایران 
نویسندگان :دکتر بی‌بی عشرت زمانی        بیتا قصاب‌پور  
 
چکیده
                با توجه به محیط جدیدی که عصر اطلاعاتی[1] در جامعه ایجاد کرده است . آموزش مهارت‌های نوین امری اجتناب ناپذیر است. افزایش حجم اطلاعات در هر 7 سال دو برابر می‌شود ، توانمندی‌های فناوری در ارائه خدمات در عرصه‌های گوناگون و نیاز بازار مستلزم بهره‌گیری هرچه بیشتر از فناوریهای نوین می‌باشد. از سوی دیگر بازآموزی مهارت‌های گروههای کاری برای هماهنگی با عصر اطلاعات[2] شرایط ویژه‌ای را برای آموزش و پرورش به وجود آورده است. تأسیس مدارس هوشمند یکی از راهکارهای اتخاذ شده، در پاسخگویی به نیازهای نوین امروزی می‌باشد. مالزی اولین کشور در حال توسعه اسلامی است که در سال 1996موفق به پایه‌گذاری این سیستم در چارچوب آموزشی خود شده است و با به کارگیری فاوا درشیوه تدریس ، یادگیری و مدیریت به بهبود کیفیت نظام آموزشی کشور خود اقدام نموده است . سیستم مدارس هوشمند مالزی پنج هدف اصلی دنبال می‌کند که شامل ، تأمین پیشرفت کلی فرد ، فراهم ساختن فرصت برای افزایش قوت‌ها و توانایی‌های فردی ، تربیت نیروی کار متفکر ، ارائه آموزش به صورت دموکراسی  ، افزایش مشارکت سهام داران در روند آموزشی است.سیستم آموزشی ایران نیز با توجه به شرایط عصر اطلاعات امروزی اقدام به استفاده از این سیستم در سال 1380نموده است. مدارس هوشمند در جهت کارآفرینی، استفاده از شیوه‌های نوین برای بهبود بخشیدن به کیفیت آموزش، تربیت افراد شایسته که در هر زمان قابلیت و کارایی صنایع نوین را داشته باشد، فعالیت می‌کند. هدف این پژوهش نحوه به کارگیری فاوا در مدارس هوشمند مالزی و مقایسه آن با مدارس هوشمند ایران است.
روش انجام این پژوهش، بررسی کتابخانه‌ای، اسناد و مدارک ، سایت‌ها و مجلات الکترونیکی موجود می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد. که تفاوت فاحشی بین سیستم آموزشی هوشمند ایران و نحوه به کارگیری فاوا در ایران با استانداردهای مورد نظر این مدارس در کشورهای پیشرو مانند، مالزی در این زمینه وجود دارد.نتایج این پژوهش می‌تواند راهکارهای عملی را به دست اندرکاران نظام آموزش ارائه نماید.
کلمات کلیدی :به کارگیری ، فاوا ، مدارس هوشمند، مالزی، ایران
 
مقدمه
                از دیر باز از آموزش و پرورش انتظار می رود که نسل های امروز را برای زندگی و جامعه فردا آماده سازد، درجوامع سنتی گذشته، تحولات به کندی انجام می گرفت، بنابراین شناخت فردایی که باید نسل های امروز را برای زیستن در آن پرورش داد چندان ضرورت نداشت، اما امروزه براثر پیشرفت های علمی فنی که به انقلاب علمی و تکنولوژیکی تعبیر شده است. و از سی سال پیش از هر 5 یا 7 سال حجم انتشارات علمی دو برابر افزایش یافته این شناخته اهمیت بسزایی یافته است(امیری، 1369). در همین راستا از دستاوردهای آموزش  نوین مبتنی بر ICT محور قرار دادن دانش آموز به جای معلم مد نظر است. و تغییر نقش معلمان به عنوان مربی، راهنما و تسهیل کننده می باشد که خود محور قراردادن داشن آموز به جای معلم و تغییر نقش معلم موجب می شود که انگیزه های یادگیری افزایش  یابد و دانش آموز، عنصری فعال، خلاق و موثر شود. میل  و علاقه او به کسب اطلاعات و دانش افزایش یابد و به طور طبیعی محتوای  آموزش در مسیر عملی و واقعی قرارگیرد(عبادی، 1383، ص 66).
                فن آوری های اینترنتی ، با سرعت چشمگیری درحال گسترش است و پدیده آموزشی با تکیه برفناوری های اینترنتی اکنون موضوع توجه و رقابت فزاینده بیشتر دانشکده ها و مدارس دنیا قرار گرفته است.
استفاده از فناوری های جدید اطلاعاتی، توان بالقوه نوینی را در آموزش مبتنی برفناوری به وجود آورده اند که بهره گیری از آنها در فرایند یاددهی – یادگیری  بسیار موثر است. این فناوری ها همچنین سبب شده اند تا یادگیری مادام العمر به صورت گسترده و عمیق به  کار گرفته شود(چاریانی، 1380). واقعیت ها نشان می دهند که استفاده از فناوری های نوین در قرن 21 تأثیر عمیقی در زندگی اجتماعی  انسان خواهد داشت و یقیناً آموزش و پرورش نیز از این تغییرات مستثنی نخواهد بود. تحقیقات در آموزش، بیان کننده این مطلب اند، که فن آوری اطلاعات به صورت عمده ای در نظام آموزش منظم مورد استفاده قرار گرفته است (دالوز، ترجمه افتخارزاده، 1380، ص 22).
و ما پیگیری ملموس فناوری اطلاعات در آموزش را در بخش مدارس هوشمند به طور واضح مشاهده می کنیم. مدرسه هوشمند مدرسه ای است که به طور خودکار و هوشمندانه خود را با دانش آموز منطبق می کند و دانش آموز با هر میزان توانایی می تواند از مطالب ارائه شده استفاده لازم را ببرد در این سیستم آموزش بالاترین میزان بهره گیری از فن آوری اطلاعات به چشم می خورد و کنترل و مدیریت آن مبتنی بر شبکه رایانه ای، و نحوه ارزشیابی  دانش آموزان و ارائه محتوای آن به شکل الکترونیکی است.
 
پیشینه گروه مقالات علمی فرهنگی یزدفردا
                پیچیدگی و ائتلاف سازمان تربیتی به صورت فزاینده بر IT به عنوان وسیله کمکی تکنیکی پیشرفت مدل های جدید آموزشی و یادگیری تأکید می کنند. با توجه به نظر زندلیفت استکرا، استفاده از IT در تمامی اشکال زندگی در دنیای در حال توسعه در حال افزایش است و استفاده از آن در بسیاری از مدارس نیز با سرعت در حال پیشرفت می باشد. اگرچه برخی متخصصان ادعا می کنند که مدارس در اتخاذ این تغییر تکنولوژیکی کند بوده اند. این مدرک متناقص نشان می دهد که چیزی که ICT به آن برای یک اجتماع وعده می دهد ممکن است ائتلاف فوق آن را تضمین نکند. مک نیل و دلفلید متوجه شدند که محدود کنندگان اصلی در اجرای تکنولوژی در کلاس درس کمبود منابع مالی برای سخت افزار زیربنا برای توسعه حرفه ای و برنامه ریزی  هستند در تألیف این کشفیات پلگرم (2001) از 20 کارورز کشور درباره مشکلات اساسی در اجرای ICT مصاحبه به عمل آورده است و در این زمینه ده مشکل بیان شده که بیشتر از همه عوامل زیر در این روز موثر است. تعداد ناکافی کامپیوتر،  دوره ناکافی، کمبود وقت برای معلمان، کافی نبودن کارکنان مساعد تکنیکی (آق بابا، 2006،ص 178).
                آدواواجین دلمو (2005)  تلاش استفاده از ICT و مشکلات ICT را در دبیرستان های نیجریه گزارش دادند  آنان مدعی شدند که مشکلات استفاده از ICT در دبیرستان ما، هزینه و زیربنای ضعیف  کمبود مهارت ها، کمبود نرم افزارهای مربوطه و دستیابی به اینترنت می باشد.
                طبق مطالعات انجام شده فناوری های جدید در نظام آموزش و یادگیری و کاربردهای روز افزون ابعاد فن آوری در این مورد شرایط به نحو چشمگیری  تغییر خواهد یافت از جمله می توان به مهمترین تأثیرات فن آوری در امر یادگیری به موارد زیر اشاره نمود: 1- تغییر نقش معلم ، 2- تغییر نقش فراگیر، 3-  مشارکت بیشتر دانش آموزان بامعلمان، افزایش استفاده از منابع خارجی رشد و بهبود مهارت های طراحی و ارائه مطالب تولید و دارا بودن محتوای الکترونیکی که مهم ترین رکن مدارس هوشمند هستند اشاره نمود(افضل نیا، 1384).
روند استفاده از ICT در جریان آموزش کلیه کشورها  از جمله انگلستان در سال 1996 و استرالیا در سال 1970 تحت تأثیر قرار داد که طبق بررسی های انجام شده این کشور در مقایسه با کشورهای OECO در زمینه کاربرد ICT در جریان آموزش از جایگاه مطلوب تری برخوردار است.
                کشور مالزی نیز به منظور پیشرفت در عرصه اقتصادی اجتماعی ICT را در سیستم آموزشی خود تلفیق نمود. تحقیقات نشان می دهد که در سیستم آموزش مالزی به منظور بدست آوردن امتیازات آموزش مالزیایی و همچنین تقویت و پرورش نیروی کار آماده برای مواجهه با دنیای واقعی قرن بیستم اقدام به تأسیس این سیستم در چهارچوب آموزش خود نمود. در این راستا ابتکار ایجاد مدارس هوشمند یکی از 7 برنامه کاربردی و قسمتی از پروژه MSC  (پروژه راهبردی چند رسانه ای) کشور مالزی است[ کرکیان، 1384] در ایران نیز با توجه به امکان وجود توسعه زیر ساخت های ارتباطی اطلاعاتی گسترش استفاده از ICT به طور جدی پیگیری می شود که این اقدام در سال 1380 در ایران انجام گرفت و چندی بعد چهار دبیرستان تحت عنوان آبسال منطقه 4 دبیرستان مصاحب منطقه 5 دبیرستان ندای آزادی، منطقه 7 دبیرستان شهدای کارگر منطقه 15 تهران به این سیستم مجهزگردید.
 
اهداف پژوهش :
هدف کلی :
نحوه به کارگیری فن آوری اطلاعات در مدارس هوشمند کشور اسلامی مالزی و مقایسه آن با مدارس  هوشمند ایران
اهداف جزئی
1- بررسی و روشن سازی اهمیت فن آوری در آموزش مدارس هوشمند کشور مالزی
2- بررسی و تبیین بکارگیری فن آوری اطلاعات در ابعاد مختلف(یادهی، یادیگری، ارزشیابی، مدیریت) در مدراس هوشمند کشور مالزی.
3- بکارگیری فن آوری اطلاعات و تأثیر آن برروند اصول عمومی مورد توجه در فرهنگ مالزی در مدارس هوشمند
4- بررسی تشابه و تفاوت میان بکارگیری فن آوری اطلاعات در مدارس هوشمند مالزی و ایران
 
سوالات پژوهش
1- مهمترین دلایل به کارگیری فن آوری اطلاعات در آموزش و پرورش مالزی کدام است؟
2- مهمترین طریق استفاده از فن آوری اطلاعات در آموزش و پرورش هوشمند مالزی به چه شکل است؟
3- فن آوری اطلاعات اصول عمومی مالزی را به چه شکلی متحول ساخته است؟
4- تشابه و تفاوت سیستم هوشمنمد مالزی و ایران کدام است؟
 
روش تحقیق
روش این پژوهش بررسی کتابخانه ای اسناد و مدارک است.
 
جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل مدارس هوشمند کشور مالزی و کشور ایران است.
 
نمونه آماری
نمونه جامعه آماری این پژوهش مدارس هوشمند مالزی و دبیرستان آبسال  تهران می باشد.
 
فن آوری اطلاعات و مدارس هوشمند
                مالزی در سال 1996 اقدام به تأسیس  مدارس هوشمند، چندی بعد در ایران در سال 1380 اجرای این مدارس تصویب شد. این مدارس را چنین تعریف می شود، سیستمی با موقعیت کاملاً حقیقی متفاوت از سیستم مدارس مجازی بامدیریت مبتنی به فن آوری رایانه و شبکه و محتوای الکترونیکی با نظام ارزشیابی هوشمند است. نتایج بررسی های مختلف  نشان می دهد که این سیستم درچهارچوب کشور مالزی بسیار جوابگو بوده و تمامی خلاء های موجود آموزش این کشور را برطرف نموده است [ طرح مدارس هوشمند، ص 26] مالزی با توجه به پیگیری این سیستم به پنج هدف عمده خود در جریان آموزش دست می یابد که شامل تأمین پیشرفت کلی فرد فراهم ساختن فرصت برای افزایش قوت ها و توانایی های فردی با تربیت نیروی کار متفکر، ارائه آموزش به صورت دموکراسی، افزایش مشارکت سهام داران در روند آموزش است دست می یابد. مطالعات نشان داده که استفاده از فناوری اطلاعات سبب می گردد، هرکس در زمینه توانایی های خود گام بردارد. مثلاً افراد دارای استعداد کلامی به آموزش تایپ کتابخانه های الکترونیکی، کتاب داستان تعاملی، بازی با کلمات مناسب می پردازند و افراد دارای استعداد ریاضی به خود آموز مهارت ریاضی، خودآموز برنامه نویسی، کامپیوتری، بازی های ریاضی، و برنامه های علمی افراد دارای استعداد تجسم فضایی، برنامه های تصویر متحرک برنامه های نقاشی و طراحی و بازی های شطرنج و کامپیوتری، بازی های حل مسئله سه بعدی، معمای الکترونیکی، ارائه مطالب به صورت گرافیکی، افراد دارای استعداد بدنی، بازی های شبیه سازی شده کامپیوتری، نرم افزارهای حرکات شبه واقعی  بازی های هماهنگ دست چپ است.
                افراد دارای استعداد موسیقی: خودآموز موسیقی، نرم افزارهای آواز خوانی ، نرم افزارهای آهنگ سازی و وسایل موسیقی دیجیتال، افراد دارای استعداد اجتماعی، بولتن خبری الکترونیک، بازسازی شبیه سازی شده افراد دارای استعداد انفرادی: نرم افزارهای انتخاب فردی، نرم افزارهای نتیجه گیری برنامه های خودآموز می پردازند(طراحی مدارس هوشمند، 1382) و بدین ترتیب هر کس متناسب با استعداد خود پیشرفت می کند. که این مسئله مهمترین اصول اهمیت مدارس هوشمند که حامی این روند فاوا است.
                در ایران نیز به منظور اینکه فن آوری اطلاعات آموزش را متنوع و ساده می سازد و سرعت یادگیری را افزایش می دهد و دانش آموزان را به تماس با منابع موجود و بهره گیری از آنها ترغیب می کند اقدام به تلفیق این فرایند در جریان آموزش گردید. که استفاده از این فرایند با توجه به الگوگیری از کشور مالزی است(کرمی پور، 1381، ص 26).
                در مالزی هدف دولت سرمایه گذاری به رهبری فن آوری اطلاعات در مدارس و حفظ حمایت از این حرکت و مجهز کردن تمامی مدارس تا سال 2020 به این سیستم است. برنامه های مدارس هوشمند مالزی به هفت حیطه تأکید دارد که عبارتند از :  زبان و ارتباطات، علم و
فن آوری، مطالعات اجتماعی، رشد جسمانی، آگاهی های فردی و حرفه ای، هنرهای علمی و خلاقانه مد نظر است(هونگ و دیگران) .
 
نمونه ای از فعالیت های تیمی مدارس هوشمند در سال 1997 مالزی
فراگیر : ساعت 20 : 7 وارد سیستم می شود وظایف روزانه خود را در تابلو اعلانات الکترونیکی مرور می کند.
ساعت 40 : 8 در یک کنفرانس ویدئویی شرکت می کند.
ساعت 30 :8 به آموزش چند رسانه ای معلم در مورد موضوع درس گوش می دهد.
ساعت 40  : 11 در مقابل دانش آموزان گزارش از پروژه درسی خود را ادامه می دهد.
ساعت 11 اطلاعاتی که در مورد مطالب درسی جمع آوری کرده سازمان دهی و ارائه می کند.
ساعت 3  در یک بازی شبیه سازی کامپیوتری  با صدا و تصاویر مجازی در مورد موضوع شرکت می کند.
ساعت 8 : یک گزارش الکترونیکی برای همگروه خود می فرستد تا توسط او اصلاح شود و اگر سوالی در حدود درس امروز داشته باشد از طریق ایمیل از معلم خود می پرسد.
 
معلم :
ساعت 20 : 7 وارد سیستم کامپیوتری می شود تکالیف دانش آموزان راکنترل می کنند در همین حال دانش آموز می تواند برنامه کاری خود
را چک کند.
ساعت 45 : 7 با استفاده از روش چند رسانه ای در کلاس توضیح می دهد.
ساعت 30 :9 پرونده تحصیلی دانش آموز را برای جلسات ملاقات با اولیاء آماده می کند.
ساعت 11 به نامه های الکترونیکی دانش آموز و اولیاء پاسخ می دهد.
ساعت 30 : 13 برای یافتن پایگاه اینترنتی اطلاعاتی برای دانش آموزان به جستجو می پردازد.
ساعت 3  بعداز ظهر در یک جلسه ویدئو کنفرانسی شرکت می کنند.
ساعت 8  نرم افزار آموزشی جدیدی در مورد کتاب درسی که به بازار عرضه شده را براساس استاندارد آموزش و پرورش بررسی می کنند.
 
مدیر:
ساعت 30 : 8 در یک جلسه کنفرانس ویدئویی مدیران شرکت می کند.
ساعت 30 : 11 نامه الکترونیکی به کارکنان و اولیاء دانش آموزان می فرستد و آنان را آخرین قوانین مطلع می سازد.
ساعت 10 در پایگاه اطلاعاتی مدرسه به پرونده پیشرفت تحصیلی یکایک دانش آموزان وارد می شود و خود را برای ملاقات با اولیاء دانش آموز آماده می سازد.
ساعت 2 با کارکنان مدرسه جلسه ای تشکیل می دهد.
ساعت 4  به برنامه های الکترونیکی پاسخ می دهد.
ساعت 5 وارد سایت مدیران شده و از طریق اینترنت به بحث می پردازد.
 
اولیاء
ساعت  9 به معلم فرزندشان نامه الکترونیکی می فرستد و درخواست ملاقات دارد.
ساعت 8  بعد از ظهر درکلاس درس که برای اعضا درکارگاه کامپیوتر تشکیل می شود شرکت می کند.
در ایران نیز سعی شده در مدارس هوشمند آن به عنوان مثال آبسال  از این الگو استفاده شود ولی به علت نداشتن امکانات لازم و یا عدم آگاهی کافی از سوی چهارگروه ذکر شده این روند براین چهارچوب  کلی ذکر شده با این روند اجرا نمی گردد. در بعضی از ارکان آن ضعف وجود دارد (مشاهدات محقق،1385).
در مدارس هوشمند مالزی که یادگیری براساس وب است و با توجه به پیشرفت های شایان توجه این کشور در زمینه های اقتصادی،به علت مقتضیات دینی و ویژگی های خاص انسان آن اصول مطرح است  سعی شده فن آوری در جهت  عمق بخشیدن بدان استفاده گردد. این اصول برپنج حیطه تقسیم می شود که با توجه به متقضیات مشترک بین ایران و مالزی در ایران نیز به این اصول پرداخته شده است.
 
حیطه دانش: علم به محتوای، دانش حل مسئله، دانش تحقیق
 
ارزش ها: محبت، اعتماد به نفس، فروتنی، عشق، عدالت، آزادی، شجاعت،مجاهدت، قدردانی، مشارکت، منطقی بودن
 
مهارت ها: مهارت تفکر، مهارت شغلی، مهارت اجتماعی، مهارت کسب علم، مهارت عمومی ، مهارت ریاضی، مهارت محیطی، مهارت خلاقیت، مهارت فناوری
 
زمینه های مطالعه به زبان و ارتباط، آموزش دین اسلام، توسعه ارزش ها، علم و فناوری، مطالعات اجتماعی، توسعه بهداشت، آگاهی شخصی، هنرهای مفید.
 
زبان : خواندن، نوشتن، ارتباطات شفاهی، کاربرد صحیح لغات.
که در مالزی با توجه به پرداختن به تمامی این جنبه های این سیستم بسیار جوابگو در نظام آموزش این کشور عمل نموده است(طرح مدرسه هوشمند تهران: 1385).
در ایران نیاز در طی 5 سال که از اجرای این طرح می گذرد نتایج مثبتی عاید شده است اما بسیار متفاوت از نتایج حاصل شده در کشورهای دیگر است، در ایران در بخش های زیر ساخت، مدیریت آموزش و آموزش الکترونیک برای چهارگروه یادگیرنده معلم، کادر آموزش مدیر، والدین، نقصان وجود دارد در صورتی که این روند برای کشوری مانند مالزی تا حدودی حل شده است. دیگر اینکه در کشوری مانند مالزی این نتیجه برای همه محرز گشته است که این سیستم چگونه است و چگونه بهنر عمل می کند در حالی که در کشور ماهنور تعریف  مشخصی برای این سیستم مطرح نشده و حتی ماهیت واضحی ندارد و گاهی آن را با سیستم مدارس مجازی متفاوت می دانند. ولی از لحاظ تشابه بین این سیستم در دو کشور ایران و مالزی می توان گفته در هر دو توافق براین امر است که این سیستم فاصله ها را از بین  برده و یک دهکده جهانی ایجاد نموده است و می توان استفاده از آن را در هر شرایطی برای هر فرهنگی تجویز نمود(بررسی تطبیقی مدارس هوشمند، 1385).
 
نتیجه گیری
                مطالعه و بررسی مدارس مالزی و ایران با توجه به مشاهدات پژوهشگر در ابعاد مطرح شده در سولات تحقیق نشان می دهد که این سیستم قابلیت انطباق با  هر فرد و شرایطی را داراست و استفاده از آن سبب نظم در ساختار آموزشی و انعطاف پذیری آن است.  و تمامی موانع مکانی زمانی که در  سیستم سنتی سبب عدم پیشرفت است از میان بر می دارد. به شرطی که صحیح و درست و مطابق اصول از آن استفاده گردد و این جریان را مدیون استفاده از فاوا در درون خود است که باید به استفاده صحیح و به جای این رویکرد در درون این سیستم توجه کافی مبذول گردد. در زمینه این اصول ذکر شده کشورما در بعد ساختاری و محتوایی، مدیریت، و اجرایی در زمینه به کارگیری فاوا در جریان این مدارس دچار مشکل است که امید می رود با بررسی های  و تجدید نظر در این زمینه بتواند این ساختار آموزشی را بهبود بخشید.
 
 
منابع
امیری، محمدعلی. ( 1369). تفکر درباره تحولات آینده آموزش و پرورش، تهران: انتشارات مدرسه.
چاریانی، ابوالقاسم. (1380). تأثیر ICT بر برنامه ریزی درسی، دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی  و حرفه ای کاردانش.
دلوز، ژاک. (1380). آموزش برای قرن بیستم و یکم، ترجمه افتخارزاده، سید فرهاد، تهران: انتشارات عابد.
زمانی،ب. (1385). بررسی تطبیقی مدارس هوشمند کشورهای اسلامی و کشورهای پیشرفته
طراحی مدارس هوشمند در مالزی، ماهنامه آموزشی، تحلیلی، اطلاع رسانی، مجله تکفا، شماره 6 و 5، سال اول ، خرداد و تیرماه 1382.
طرح مدارس هوشمند تهران.(1384).
عبادی، رحیم.(1383). یادگیری الکترونیکی (e – learning) تهران: انتشارات امیرکبیر.
غ، نادری. (1384). سند راهبردی مدراس هوشمند، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف.
کریمی پور، محمدرضا، آموزش متناسب با عصر اطلاعات، ماهنامه رشته تکنولوژی آموزشی، شماره 7 فروردین ماه 1381.
لرکیان. (1384). پایان نامه کارشناسی ارشد. برای استراتژی های توسعه فن آوری  اطلاعات و ارتباطات (ICT ) در آموزش و پرورش در سه کشور استرالیا، هنگ کنگ و فنلاند با تأکید بر خط مشی، تربیت  معلم برنامه درسی با ارائه راهکارهایی برای توسعه نظام آموزش و پرورش ایران، ص 83).
 
 گروه مقالات علمی فرهنگی یزدفردا
 
Akbaba – Altum, S. (2006). Complexity of Integrating computer technologies turkey. Educational technology & society, 9 , 1 . Available at : Enail akabas @ baskent. Edu-tr.
Available at : http : // www. Education . Pww. Gor. Zar. Teliz.  Pdf.
 
Foong- me . (2002). ICT  in malaysian school, Plicy and  strategies. Avaliable at : http: // www. Unesco. Org/ Bangkok/ education / ict/ ict enabling / ap – policy / malpol. doc.
 
Hanizar,A,Zair,M.(2005).The Taxonomical  Analysis of science Educational soft  ware in Malaysia Smart Shcools.Malaysian online journal of instructional technology(Mojt).
 
 Jan, C,Jimmy , Huang, C.S.(2002). Application of the concepts of the smart schools of Malaysia to Taiwan`s Technology Education.National taichung teachers college
 
Smalmap, P. K. A. (2001). Strategy For information and communication technology in Education

[1] - Information era
 
نقل از یزدفردا

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

مدرسه هوشمند یا مدارس هوشمند ، مدرسه الکترونیکی یا مدارس الکترونیکی ، مدرسه مجازی یا مدارس مجازی ، مدرسه اینترنتی یا مدارس اینترنتی همگی به کمک آموزش آمده و با نظارت هوشمندانه وسیستم ارزشیابی هوشمند راندمان یادگیری دانش آموز را ارتقاء می دهد.